הבארוק 1600-1760

שם היצירה 

מוסיקה 

 מילים

עיבוד 

 ביצוע שלנו youtube

 Magnificat

Johann Sebastian Bach

 

 

 

Motet BWV 229

 Komm, Jesu, komm

       

Cantata Domino 

Claudio Monteverdi 

     

 Gloria

 Antonio Lucio Vivaldi

 

 

 

 The Messiah

 Georg Friedrich Handel 

 

 

 

 Hallelujah

Georg Friedrich Handel

 

 

קישור

 Let Him Deliver Him

   Georg Friedrich Handel

 

 

קישור

 Surely

 Georg Friedrich Handel

 

 

קישור

For Unto Us a Child is Born

  Georg Friedrich Handel

 

 

קישור